Artikel: 0 Warenkorb Warenkorb: 0,00 €

Ochrana osobných údajov

       
   

Vaše osobné údaje slúžia výhradne na bezproblémové, kvalitné plnenie vašich objednávok a na služby s tým spojené a na komunikáciu s vami.

Zadaním údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zák.č. 136/2014 Z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov. Súhlas je na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo oznámite mailom alebo písomne.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Eurohosta.com, firma Záhradníctvo Hosta týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zák.č. 136/2014 Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.