Artikel: 0 Warenkorb Warenkorb: 0,00 €

Produkčné plochy

                         
   

80 % rastlín pre vás pestujeme na našich vlastných produkčných plochách.

Naše produkčné plochy boli budované postupne od roku 2000 a posledne rekonštruované na jeseň 2012 a na jar roku 2013. Celková výmera plôch je 2500 m2.

♦ Naše opatrenia ktoré smerujú k tomu aby sme produkovali zdravé rastliny.

♦ Nakupujeme len zdravé rastliny od renomovaných pestovateľov. V minulosti sme niekoľko krát zmenili našich dodávateľov, pretože sme neboli spokojní s kvalitou ich rastlín.

♦  Naši pracovníci sú školení aby vedeli rozpoznať už prvé príznaky poškodenia rastlín. Rastliny, ktoré javia prvé príznaky poškodenia sú pravidelne zo záhonov odstraňované a likvidované vrátane pôdy.

 

     

Naše produkčné plochy nie sú prístupné pre verejnosť. V prípade záujmu o návštevu, kontaktujte nás dopredu na telefón 0907 237 791 a dohodnite si podmienky návštevy. 

♦ Pri pestovaní host nepoužívame 2 x tú istú zeminu.  

♦ Pri množení rastlín používame nástroje, ktoré sú pravidelne sterilizované po každej rastline roztokom cloroxu v pomere 1:10.

♦ Časť rastlín nakupujeme ako rezky od In vitro producentov, kde je 100 % zaručený ich zdravotný stav.

♦ Plochy sú pravidelne kontrolované štátnou inšpekciou, pracoviskom UKSUP so zameraním na prítomnosť inváznych organizmov a rastliny sú testované na prítomnosť HVX vírusu.